Kilka słów

O KANCELARII

Ukończyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, gdzie po złożeniu egzaminu zawodowego zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kancelarii adwokackiej oraz odbywając praktyki w sądach i prokuraturach.
Siedzibą kancelarii jest miasto Jędrzejów, jednak swoje usługi świadczę na terenie całego kraju, w szczególności na terenie województwa świętokrzyskiego.
Współpracuję z kancelariami na terenie całego kraju, co pozwala na szybkie podejmowanie działań mających na celu ochronę interesów klientów kancelarii oraz bezzwłoczne pozyskiwanie informacji związanych z postępowaniami dotyczącymi klientów.
Moim celem jest ochrona majątku i interesów klienta poprzez doradztwo prawne na najwyższym poziomie. Kancelaria świadczy usługi prawne o szerokim zakresie, obejmującym kompleksową obsługę osób fizycznych, osób prawnych oraz przedsiębiorców.

Sprawdź nasz

ZAKRES USŁUG

Prawo cywilne

Prawo karne

Prawo rodzinne

Prawo spadkowe

Prawo administracyjne

Prawo gospodarcze

W ramach prowadzonej działalności oferuje m.in.:

  • sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych

  • analizę i sporządzanie umów cywilnoprawnych

  • reprezentację w postępowaniach sądowych

  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

  • reprezentację przed organami ścigania i organami administracji publicznej

  • reprezentację w sporach z organami podatkowymi i w toku kontroli skarbowych

  • reprezentację w negocjacjach handlowych

  • reprezentację w sprawach ubezpieczeniowych i pomoc w uzyskaniu należnych odszkodowań

  • pozasądowe rozwiązywanie sporów  wykorzystaniem mediacji i negocjacji

  • prowadzenie szkoleń i warsztatów

Potrzebujesz informacji

Koniecznie napisz do Nas